Get the best from everybody.

การจัดการบริหารพนักงาน

Salebox ระบบคัดกรอง ค้นหาและใช้คนเก่งเพื่อสร้างองค์กรที่่ยั่งยืน

จัดลำดับพนักงาน
ดีเด่นจากยอดขาย

รายงานการขายรวมและรายคน

ไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดสิทธิ์

แสดงข้อมูลและรูปภาพ
บัญชีผู้ใช้ย้อนหลังถึงปัจจุบัน

บันทึกข้อมูลซื้อขายที่
พนักงานแต่ละคนดูแล
ตามไทม์ไลน์

จัดลำดับพนักงาน
ดีเด่นจากยอดขาย

รายงานการขายรวมและรายคน

ไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดสิทธิ์

แสดงข้อมูลและรูปภาพ
บัญชีผู้ใช้ย้อนหลังถึงปัจจุบัน

บันทึกข้อมูลซื้อขายที่
พนักงานแต่ละคนดูแล
ตามไทม์ไลน์

บันทึกกิจกรรมย้อนหลัง

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างถาวร
คุณค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

  • บันทึกข้อมูลสำคัญที่พนักงานทำ

  • บันทึกใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร

  • แสดงบันทึกภาพรวมของพนักงาน

  • แสดงบันทึกกิจกรรมรายคน

  • ฟังค์ชั่นตัวคัดกรองเลือกค้นหาจากชื่อพนักงานหรือสินค้า