ชัดเจน ง่าย ควบคุมได้

การจัดส่งสินค้า

บริหารจัดการด้วยระบบที่ควบคุมง่าย ใช้งานได้กับทุกบริษัทขนส่ง เรียกดูข้อมูลสถานะสินค้า หรือ สินค้าที่กระจุกจนเป็นคอขวด

ง่ายแต่ทรงพลัง

Salebox บริหารจัดการคิวสินค้าตามหลักสากล แสดงผลเข้าใจง่ายต่อพนักงานคลังสินค้า มั่นใจได้ว่าสินค้าที่จัดส่งจะถึงมือผู้รับตรงเวลา

 • แสดงขั้นตอนสถานะการขนส่ง real time

 • กระจายงานให้พนักงานแต่ละคนอย่างแม่นยำ

 • ลดค่าใช้จ่ายด้วยระบบคำนวนการแพ็คสินค้า

 • ระบบใช้ง่าย ลดค่าอบรมพนักงาน

 • ระบบปริ้นท์ใบเสร็จ ฉลากที่แป่ะกล่องบรรจุ

 • ระบบแจ้งสินค้าใกล้ถึงผ่านอีเมลหรือข้อความ

รวบรวมสินค้า

จากตำแหน่ง
ที่วางสินค้าในโกดัง

บรรจุภัณฑ์

คำนวนหีบห่อพร้อม
แป่ะฉลากที่อยู่พร้อมส่ง

ส่งมอบ

ส่งให้บริษัทขนส่งพร้อม
บันทึกเลขจัดส่งอ้างอิง

ปรับเปลี่ยนได้

 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่การส่งในขณะดำเนินการ

 • ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้

 • เรียกดูงานย้อนหลังและหมายเหตุที่สำคัญ

 • บริหารสินคงคลังกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

 • แยกสินค้าล็อตใหญ่ให้ส่งหลายรอบได้ครบ

 • ส่งสินค้าทีมีไปก่อน ส่งสินค้าที่เพิ่งเข้าตามหลังได้ครบตรงกัน