รายงานภาพรวมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเล็กๆมากมาย

สินค้าคงคลัง

บริหารจัดการได้ง่าย สะดวก Real-time
แสดงข้อมูลภาพรวมทั้งองค์กร ไล่ลงถึงจุดวางสินค้าในร้านค้า โกดังหรือออฟฟิศ
ป้องกันสินค้าหายและขาดทุนจากสินค้าหมดอายุ

ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
ง่าย สะดวก Real-time

บันทึกการโยกย้ายสินค้า
ระหว่างสาขา โกดัง

แสดงจุดวางที่ตั้งสินค้า
อย่างแม่นยำ

ฟังก์ชั่นอัจฉริยะช่วยวางแผน
การสั่งซื้อของเข้าร้าน
อย่างมีเหตุผล

บันทึกวันผลิต
วันรับสินค้าเข้าและ
วันหมดอายุของสินค้า

บันทึกรายงานสินค้า
สูญ เสียหาย

บันทึกการโยกย้ายสินค้า
ระหว่างสาขา โกดัง

ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
ง่าย สะดวก Real-time

แสดงจุดวางที่ตั้งสินค้า
อย่างแม่นยำ

ฟังก์ชั่นอัจฉริยะช่วยวางแผน
การสั่งซื้อของเข้าร้าน
อย่างมีเหตุผล

บันทึกรายงานสินค้า
สูญ เสียหาย

บันทึกวันผลิต
วันรับสินค้าเข้าและ
วันหมดอายุของสินค้า

จัดการปัญหาโลกแตก

Salebox ช่วยจัดการปัญหาสินค้าคงคลังด้วยฟังค์ชั่นและรายงานที่ใช้งานง่าย แม่นยำ รวดเร็ว

  • นำเข้าหรือส่งออกข้อมูลจากระบบหลังบ้าน

  • แสดงการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยละเอียด

  • พนักงานบันทึกสถานะสินค้าสูญ หรือ เสียหายได้จากเครื่อง POS ในร้านค้า

  • บันทึกสินค้าสูญ เสียหายจากพื้นที่ต้นเหตุ

  • คีย์ใส่ข้อมูลการรับสินค้าเอง หรือดาวน์โหลดไฟล์จากภายนอก เช่น ใบวางบิลหรือใบส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์

Salebox ระบุพื้นที่สินค้าเสียหายชัดเจน

จึงแก้ปัญหาได้ตรงจุด ประหยัดเวลาค้นหาและควบคุมค่าใช้จ่ายได้

  • รายงานสินค้าชำรุดตามประเภทสินค้า

  • รายงานพื้นที่สินค้าเสียหาย ทำให้ค้นหาปัญหาที่แท้จริงได้

  • ปฏิทินแจ้งวันหมดอายุของสินค้า ป้องกันการขาดทุน