Search

ระบบ POS ทำงานอย่างไร??

ระบบ POS (Point of sale systems) หรือ ระบบจัดการร้านค้า


ตัวระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ระบบหน้าบ้าน และ ระบบหลังบ้าน


ระบบหน้าบ้าน คือ ตัวเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณร้านค้า เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมครับ เวลาเราจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วพนักงานจะใช้เครื่องสแกนเนอร์ ยิงที่ตัวสินค้าตามจำนวนสินค้าที่เราซื้อ และ เครื่องจะคำนวณราคาของสินค้าที่เราซื้อให้ทั้งหมด พนักงานเพียงแค่ รับเงินและทอนเงินเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องจำราคาสินค้าแต่ละรายการ ระบบPOSจะคอยอำนวยความสะดวกให้การขายสินค้าและบริการ รวดเร็ว และแม่นยำ


ข้อมูลจากระบบหน้าบ้านจะถูกส่งไปที่ไหน ?


ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบหน้าบ้านจะถูกส่งไปยังระบบ "หลังบ้าน" นั้นเองครับ ระบบหลังบ้านจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆข้องร้านค้าปลีก เช่น ยอดขายในแต่ละวัน จำนวนของสินค้าที่ถูกขายไป สินค้าที่เหลืออยู่ในระบบ ทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นรับรู้ทุกรายละเอียดของธุรกิจตัวเอง ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

และยังทำให้การจัดการร้านค้านั้นเป็นระบบมากขึ้น ข้อมูลต่างๆก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้จากตัวระบบอีกด้วย


ทำไมระบบ POS จึงมีความสำคัญต่อร้านค้าปลีก ?


เมื่อเจ้าของธรุกิจได้รับข้อมูลต่างๆจากระบบหลังบ้านแล้ว สามารถนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆภายในร้านได้ การที่เราได้รู้สินค้าที่ขายดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่เรารู้ว่าสินค้าไหนขายไม่ดีนั้นยอมดีกว่า เพราะจะทำให้เกิดต้นทุนจมแก่ธุรกิจได้ ทำให้เราสามารถ​เพิ่มพื้นที่ให้กับสินค้าที่ขายดีได้ นั้นเอง


ระบบการทำงานของ Salebox POS ทำงานแบบไหน ?การทำงานของ Salebox POS จะทำงานบน " คลาวด์เบส " ที่คอยส่งต่อข้อมูลต่างๆจากระบบหน้าบ้านไปยังระบบหลังบ้าน แบบ Real-time ทำให้เจ้าของธุรกิจรับรู้ยอดขายต่างๆ ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านก็ตาม ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์จึงไม่ทำให้กินพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

หากเพื่อนๆสนใจระบบ Salebox POS สามารถติดต่อเราได้จาก การลงทะเบียนหน้าเว็บ หรือ Facebook Salebox ได้เลยครับ จะมีทีมงานคอยตอบคำถามของเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาครับ39 views0 comments