ระบบรายงานผล

ระบบที่คอยรายงานทุกการกระทำของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ยอดขายสินค้า สินค้าคงเหลือ ในแต่ละสาขา แบบ Real-time

back offlice -01.png

ระบบพื้นฐานของ  

SALEBOX POS

ประกอบไปด้วย

ระบบหน้าบ้าน

สำหรับหน้าร้าน คอยเก็บทุกข้อมูล
เช่น ยอดขาย จำนวนสินค้าที่ขายออกไป เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบรายงานผล 

POS dashboard -01.png

ระบบหลังบ้าน

สำหรับผู้ดูแลระบบหลังบ้าน สามารถ แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ราคาของสินค้า รายละเอียดต่างๆของสินค้า รวมไปถึงการรับสินค้า เข้าคลัง ในแต่ละสาขาก็สามาารถทำได้จากระบบหลังบ้าน ในที่เดียว

calender.png

อัตราค่าบริการระบบจัดการร้านค้า

แพ็กเกจ 1

ระบบจัดการร้านค้าปลีกพื้นฐาน 

 ระบบหน้าบ้าน ( POS ) 

    - จำนวน 1 จุด 

    - บัญชีผู้ใช้งาน 5 บัญชี

     ค่าบริการ 999 บาท/เดือน

                            ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

แพ็กเกจ 2 

ระบบจัดการร้านค้าปลีกพื้นฐาน

+ระบบแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ

ระบบหน้าบ้าน ( POS )  

 ระบบหน้าบ้าน

     - จำนวน       1 จุด 

     - บัญชีผู้ใช้งาน 10 บัญชี

 

ระบบหลังบ้าน 

     - ไม่จำกัดจำนวนสินค้าในระบบ

     - ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุ
       ของสินค้าในคลัง

   ค่าบริการ 1300 บาท/เดือน

                            ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

แพ็กเกจ 3

ระบบจัดการร้านค้าปลีกพื้นฐาน

+ระบบแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ 

+ระบบการแบ่งขายสินค้า 

ระบบหน้าบ้าน ( POS ) 

 ระบบหน้าบ้าน

     - จำนวน       1 จุด 

     - บัญชีผู้ใช้งาน 15 บัญชี

 ระบบหลังบ้าน 

     - ไม่จำกัดจำนวนสินค้าในระบบ

     - ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุ
       ของสินค้าในคลัง

     - ระบบการแบ่งขายสินค้า

   ค่าบริการ 1600 บาท/เดือน

                            ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

แพ็กเกจ 4

ระบบจัดการร้านค้าปลีกพื้นฐาน

+ระบบแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ 

+ระบบการแบ่งขายสินค้า 

ระบบหน้าบ้าน ( POS ) 

 ระบบหน้าบ้าน

     - จำนวน       1 จุด 

     - บัญชีผู้ใช้งาน 15 บัญชี

 ระบบหลังบ้าน 

     - ไม่จำกัดจำนวนสินค้าในระบบ

     - ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุ
       ของสินค้าในคลัง

     - ระบบการแบ่งขายสินค้า

     ซื้อขาด 9900 บาท

        ค่าบบริการรายปี 1000 บาทต่อปี

                         ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

    ระบบหลังบ้าน 

     - จำกัดจำนวนสินค้า 100 รายการ   

special offer -01.png

โปรโมชั่นพิเศษ 

1. ส่วนลดค่าบริการสำหรับการสมัครแบบรายปี 

2. ส่วนลดสำหรับแลกซื้อ บาร์โค้ดสแกนเนอร์    

30 %

PROMOTION-01.png